×
Information
Välkommen till vår föreningsstödshantering.
Att söka bidrag
Nu kan föreningar ansöka om stöd via webben!
För att Ni skall kunna söka ert stöd digitalt behöver ni ett lösenord, som ordförande i respektive förening erhåller genom att kontakta Kultur och Förening.
Även privatpersoner kan söka arrangemangsstöd, då behövs ingen inloggning.