×
Information
Välkommen till vår föreningsstödshantering.
Att söka bidrag
Nu kan föreningar ansöka om stöd via webben!
För att Ni skall kunna söka ert stöd digitalt behöver ni ett lösenord, som ordförande i respektive förening erhåller genom att kontakta Kultur och Förening.
Även privatpersoner kan söka arrangemangsstöd, då behövs ingen inloggning.
Verksamhetsstöd
Lokalt aktivitetsstöd (2023)

Ansök senast: 25/2 och 25/8

Ändamål - Stödet avser att främja föreningarnas ledarledda gruppverksamheter - Villkor - Stöd kan beviljas förening med verks...

Verksamhetsstöd (2024)

Ansök senast: Sökes senast den 1/10

Ändamål - Verksamhetsstödet är ett särskilt riktat till de ideella föreningarna. Det är främst avsett att stödja och utveckla...

Utvecklingsstöd (2023)

Ändamål - Stödet avser att våga pröva och utveckla nya verksamhetstankar-/ idéer i syfte att kunna finnas i ett framtida verk...

Arrangemangsstöd (2023)

Ändamål - Stödet avser stimulera andra aktörer än de ideella föreningarna som får verksamhetsstöd till att anordna olika offe...

Anläggningsstöd
Hyresstöd (2022)

Ansök senast: 1/4

Ändamål - För att underlätta för ordinarie verksamhet i föreningshyrda anläggningar och lokaler så utgår stöd för detta till ...