Skriv ut

Lokalt aktivitetsstöd (2023)

Verksamhetsstöd


Ansökan kräver följande dokument: Årsmötesprotokoll, Verksamhetsberättelse, Socialt bokslut, Resultatrapport, Revisionsberättelse, Verksamhetsplan, Budget, Stadgar, Balansrapport

Ändamål
Stödet avser att främja föreningarnas ledarledda gruppverksamheter

Villkor
Stöd kan beviljas förening med verksamhet för åldrarna 4 - 25 år.

Stödberättigad aktivitet är
  • Ledarledd gruppaktivitet med minst 3 medlemmar i ålder 4- 25 år. Stöd kan också utgå för föreningens "prova på verksamhet" och andra liknande aktiviteter i rekryteringssyfte.
  • Ledare skall vara utsedd av föreningen och kan inte redovisningsmässigt vara ansvarig för flera gruppaktiviteter samtidigt.
  • En gruppaktivitet ska pågå minst 60 minuter och innehålla gemensam samling och avslutning.
  • Gruppaktiviteten skall vara beslutad och ekonomiskt planerad av styrelse alternativt medlemsmöte eller liknande och vara genomförd i föreningens regi.
  • En deltagare i gruppaktivitet får endast räknas som deltagare i 1 gruppaktivitet per dag i samma förening
  • Gruppaktiviteten skall dokumenteras på föreskrivet sätt och förvaras under minst sju år

Lokalt aktivitetsstöd per gruppaktivitet utgår enligt nedanstående
4 - 6 år 6 kr/deltagare
7 - 12 år 8 kr/deltagare
13 - 19 år 10 kr/deltagare
20 - 25 år 4 kr/deltagare

Ansökan sker för perioderna:
1 januari - 30 juni redovisas mellan 1/7 och 25/8
1 juli - 31 december redovisas mellan 1/1 och 25/2

Ansökan


Dagens datum ligger utanför ansökningsperioden (Ansök senast: 25/2 och 25/8).