×
Information
Välkommen till vår föreningsstödshantering.
Att söka bidrag
Nu kan föreningar ansöka om stöd via webben!
För att Ni skall kunna söka ert stöd digitalt behöver ni ett lösenord, som ordförande i respektive förening erhåller genom att kontakta Kultur och Förening.
Även privatpersoner kan söka arrangemangsstöd, då behövs ingen inloggning.
Verksamhetsstöd
Lokalt aktivitetsstöd (2023)

Ansök senast: 25/2 och 25/8

Ändamål - Stödet avser att främja föreningarnas ledarledda gruppverksamheter - Villkor - Stöd kan beviljas förening med verks...

Lokalt aktivitetsstöd (2024)

Ansök senast: 25/2 och 25/8

Ändamål - Stödet avser att främja föreningarnas ledarledda gruppverksamheter - Villkor - Stöd kan beviljas förening med verks...

Arrangemangsstöd (2025)

Ändamål - Stödet avser stimulera till anordnandet av olika offentliga publika arrangemang. - Villkor - Arrangemangen skall ge...

Anläggningsstöd
Driftsstöd i föreningsägda anläggningar (2023)

Ändamål - För att underlätta för ordinarie verksamhet i föreningsägda anläggningar och lokaler ...